khóa xe Giant

Khóa xe đạp điện Giant chất lượng cao

Khóa xe đạp điện Giant chất lượng cao

Cấu hình: Khóa xe đạp điện Giant 133M , Momemtum M133 Thương hiệu: Giant Kích cỡ: Phổ thông Sử dụng: Sử dụng cho xe đạp điện Giant M133 và Momemtum 133 bánh to một yên. Sản phẩm trên của chúng