món quà đầu năm học

Khảo sát cho thấy học sinh thích được tặng xe điện vào đầu năm học

Khảo sát cho thấy học sinh thích được tặng xe điện vào đầu năm học

Các em chọn xe điện không chỉ bởi giá trị của nó, mà bởi đây thực sự là một phương tiện giao thông hiệu quả, và phù hợp với lứa tuổi của các em. Đặc biệt đối với các bạn