Vintage Electric

Xe đạp điện Tracker 2016 của Vintage Electric

Xe đạp điện Tracker 2016 của Vintage Electric

Rõ ràng là chiếc xe đạp điện Tracker 2016 của Vintage Electric không có điểm nào để chê, trừ cái giá của nó. Với mức giá bán lẻ lên tới 4.995$ cho phiên bản tiêu chuẩn thì Tracker 2016 không